“We zijn er niet om de slaapproblemen van je medewerkers op te lossen”

Zo zorgen we dat het blijft plakken

“Laat ons eerlijk zijn, het is als opleidingsverantwoordelijke niet bepaald moeilijk om een opleiding te vinden om je medewerkers sales-, communicatie of managementvaardigheden bij te brengen. Het is daarentegen des te moeilijker om een opleidingspartner te vinden die met je kan meedenken, vooruitdenken zelfs, en leerinhouden aanbiedt die je medewerkers aanspreken op situaties die ze herkennen. Leren verandert van een opdracht in een kans op het ogenblik dat je er het belang van inziet om er persoonlijk sterker van te worden. We vertalen dat bij Cameleon graag in ‘goesting krijgen’. Goesting om bij te leren is the magic die de succeskans van een opleiding exponentieel doet toenemen.

Als een kameleon

Deelnemers goesting doen krijgen doe je helaas niet door voorgekauwde leerinhouden van het schap te nemen en vooraan in een leslokaal op te warmen. Dat is ongetwijfeld een efficiënte manier om slaapproblemen op te lossen maar niet het soort opleidingen waarmee we ons willen associëren. Een opleidingsvraag is voor ons een aanleiding om te achterhalen waarom je medewerkers een opleiding nodig hebben en ons af te vragen welke vorm die opleiding dan moet hebben om de ontbrekende vaardigheden of attitudes met de grootste kans op succes over te brengen. Als een kameleon die zich telkens opnieuw uitvindt.

Mensen op hun waarde schatten

De rode draad is steevast dat we algemene leerinhouden klein en concreet maken zodat deelnemers ze herkennen, er kunnen over praten met collega’s en leidinggevenden en meteen ook in de praktijk kunnen toepassen. Het is een manier om mensen op hun waarde te schatten en hun ervaring als uitgangspunt te nemen om op verder te bouwen. Het is ook een manier om onze diensten naar u als opdrachtgever tastbaar en meetbaar te maken, zodat u de evolutie van uw medewerkers kan opvolgen.

Eigenlijk hopen we dat elk van onze trainingen voor je medewerkers een mijlpaal betekent die hun professionele carrière een andere wending geeft en uw bedrijfsresultaat positief beïnvloedt. Daarmee leggen we de lat hoog maar wees er maar gerust van dat we er alles zullen aan doen om er telkens weer overheen te springen.”

Tommie Harnie & Nico Beckers

Maak een afspraak

Zo zorgen we ervoor dat onze opleidingen blijven plakken

  1. Een opleiding kan maar succesvol zijn als je medewerkers goesting hebben of door onze aanpak goesting krijgen om eraan deel te nemen. Bijvoorbeeld omdat ze beter zouden worden in hun job of er persoonlijk sterker door worden.
  2. Leren is een continu proces en een sociaal gebeuren. Daarom zoeken we steeds naar manieren om onze opleidingen en trajecten natuurlijk in te bedden in de werkomgeving en af te stemmen op je bedrijfscultuur. Focus op de business.
  3. Leren en werken gaan samen.
  4. We bouwen een opleiding niet op vanuit een kennisstandpunt maar vanuit de ervaring van je medewerkers en herkenbare situaties. Je medewerker moet elke opleidingsinhoud dan ook meteen in zijn beroepspraktijk kunnen toepassen.
  5. We zullen niet nalaten om te confronteren en uit te dagen. Een opleiding is immers geen snipperdag. Je medewerkers zijn volwassen mensen die geen opleiding volgen om rustig in te dommelen of bevestigd te zien wat ze al weten. We durven de vinger op de wonde leggen omdat we daarna ook een oplossing aanreiken.
  6. Onze opleidingen stellen je medewerkers in staat om met de juiste vaardigheden en attitudes betere resultaten te behalen. Daarom hechten we veel belang aan rapportage en meetgegevens. Zo kan je als opleidingsverantwoordelijke conclusies trekken en je medewerkers verder ondersteunen in hun ontwikkeling.

Maak een afspraak