Workshops

in den business, praktisch

Werken aan de mindset of inzichten meegeven die onmiddellijk invloed hebben op het gedrag? Kies dan een workshop als format. Meer dan in een training is er hier ruimte voor discussie en overleg. Een hoge mate van participatie en creativiteit is het gevolg.

Onze trainer neemt de rol van procesbegeleider, facilitator op om het geheel naar een vooraf afgesproken doel te begeleiden.

Waarom zou je hiervoor kiezen?

Als je nood hebt aan een bepaalde vorm van samenwerking, overeenstemming wenst te realiseren, het vergroten van een draagvlak, de creativiteit te verhogen….

De nadruk ligt op het samen, kort en krachtig, fun-factor, doen en verantwoordelijkheidsgevoel.

Maak een afspraak