Onze uitgangspunten en aanpak

We houden rekening met je business én bedrijfscultuur

Geen vraag klinkt ons te vreemd

Geen vraag klinkt ons te vreemd en we starten sowieso met het beter begrijpen. 'Vanwaar komt dit' en 'waar moet dit toe leiden' zijn vragen die op het puntje van onze tong liggen. Daarbij houden we rekening met jullie business én bedrijfscultuur. 

Eerste contact

Bij het eerste contact krijg je onmiddellijk extra inzichten die we putten uit onze ervaring van meer dan 15 jaar in verschillende bedrijfstakken. We toetsten jouw vraag met soortgelijke vragen die we kregen. Is de context van jouw vraag op voorhand duidelijk, dan zorgen we ervoor dat je onmiddellijk in gesprek gaat met een inhoudelijke expert.

Mogelijke aanpak

Van bij het eerste contact durven we je al een mogelijke aanpak voor te stellen, vooral met het oog op het aftasten wat bij jullie werkt, haalbaar is. Zo bewandelen we samen domeinen die direct en indirect met je vraag te maken hebben. Op zoek naar wat versterkend werkt of momenteel eerder belemmerend is voor het behalen van de gewenste doelstellingen.

Een duidelijk voorstel

Op basis van onze gesprekken maken we een duidelijk voorstel op waaruit dadelijk moet blijken of we een geschikte partner zijn. Eens we elkaar kunnen vinden, verfijnen en concretiseren we alles tijdens een voorbereidingsfase. Dit vertaalt zich dan in een project- en communicatieplan, gespijsd met een trainingsoverzicht dat voorgelegd wordt.

Je hoeft ons niet te contacteren als je niet op zoek bent naar meerwaarde

Maak een afspraakom je opleidingsbehoefte te bespreken

Waarom voor Cameleon kiezen?

15 jaar

Als onafhankelijk opleidingskantoor richtten we ons sinds 10/02/2002 met groeiend succes op grotere ondernemingen uit diverse sectoren.

10 % omzetgroei

Gemiddelde omzetgroei over de laatste 10 jaar

35,55 NPS

Jaarlijks trainen we meer dan 100 bedrijven, wat 1200 deelnemers betekent en dit met een gemiddelde NPS van 35,55

5000 deelnemers

Zonder te willen vervallen in een opleidingsboer, zijn we trots dat we met meer dan 100 klanten samenwerken. Goed voor gemiddeld 5000 deelnemers per jaar.