Managementopleidingen

De essentie van management?

Kijk gewoon naar de vertaling: to manage [ma-na-ge], beheren, besturen, bestieren, in staat zijn tot, grip krijgen. Een goede manager is dus een goede beheerder; van processen, tools en vooral mensen! Voeg daarbij de tijdsgeest van de VUCA-wereld die aangeeft wat en hoe dat je dit op vandaag best doet (bv mensen motiveer je vandaag anders dan 20 of zelfs 10 jaar geleden). Leiding geven of leiderschap is van een andere orde. Terwijl de manager alles organiseert en beheert, zal de leider een trekkersrol opnemen.

Maak een afspraak

Vragen die men ons stelt...

Welke vaardigheden voorzien jullie voor de leiders van de toekomst? Future proof leidinggeven?

 

Hoe kijken jullie momenteel naar de performance cyclus?

 

Hoe bespreken jullie binnen de verzuimgesprekken het aspect "deeltijds ziek zijn"?

Communicatie voor ploegbazen

Voor ploegbazen en meestergasten ligt management vaak nog (alleen) in communicatie met medewerkers, hun chef en collega’s. De focus ligt dan op: hoe mensen op een correcte manier aanspreken, complimenten geven, gesprekken voeren. Tegelijkertijd komen ze met de meest concrete en praktische vragen af, waar een manager pur sang (al) niet (meer) bij stilstaat.

Talentmanagement

Zodra een leidinggevende bij Telenet wat ervaren is in de rol (na enkele jaren en nadat ze de basisopleidingen rond management al volgden) krijgen ze GLP: Genuan Leadership Program.  Een vierdaagse opleiding rond management.  Ook hier zitten wel vaardigheden in (en oefenen we bijvoorbeeld met een acteur),toch ligt de focus op andere zaken: wat is je rolinvulling, welke theoretische modellen hoor je in je achterhoofd te hebben en concreet toe te passen bij/met je team, hoe pak je talentmanagement in de praktijk aan, waar liggen je eigen sterktes en aandachtspunten, …

Cegeka: onderwerp zelf

Zoals vele bedrijven voert Cegeka ook een Performancebeleid waarbij doelstellingsn- functionerings- en evaluatiegesprekken plaatsvinden.  Een stressmoment voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Jammer, want het kunnen fijne en voldoening gevende gesprekken zijn.  

Bovendien hoort de trainingsinhoud juist te zijn!  Hier geen dichterlijke vrijheid van de trainer maar exacte richtlijnen van wat ‘voldoende’ of ‘goed’ is, wie de uitnodiging verstuurt en andere afspraken.  

En als ondersteuning maakten we opnames van bepaalde gesprekstechnieken, zodat deelnemers achteraf nog eens kunnen terug opfrissen hoe iets werkte. En ondertussen combineren we de verschillende opnames via het Learning Management System tot één curriculum, zodat de training kan verdwijnen of anders ingevuld worden.  Just In Time leren in praktijk!

Carglass verzuimgesprekken, acteur, doelgerichtheid

Verzuimgesprekken voeren is voor leidinggevenden vaak een moeilijke opdracht.  Daarvoor zijn er heel wat technieken die ingezet worden bij Carglass.  

Alhoewel: daar zit vaak niet de échte nood, want die technieken en de praktijktoepassingen kent de doorsnee Carglass-leidinggevende wel; maar de toepassing in verzuimgesprekken en de zoektocht naar wat wel en niet mag benoemd worden: dat is nog belangrijker en noodzakelijker voor de leidinggevenden.  

Via concrete cases zorgen we dat we snel tot dergelijke fundamentele discussies komen.  Om dan te zorgen dat we niet in een praatbarak terecht komen, maar het concreet gaan toepassen.